Energielabel en EPA-U

Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw gebouw.

Dit kan variëren van A (zeer hoog) tot en met G (zeer laag). U hebt een energielabel nodig wanneer u bijvoorbeeld een transactie aangaat zoals aan- of verkoop van vastgoed. Qbus duurzaam kan het energielabel voor u opstellen.

energielabel

Naast het energielabel kunnen wij tevens een EPA-U (Energieprestatie Advies voor Gebouwen – Utiliteit) rapportage voor u opstellen. In dit rapport wordt het energielabel bepaald en worden generieke energiebesparende maatregelen geadviseerd.

Denk hierbij aan na-isolatie, zonnepanelen en energiezuinige verlichting. Met deze maatregelen kan het energielabel worden verbeterd en wordt het toekomstige energielabel voor uw gebouw bepaald.

Energielabel C verplicht in 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor (groter dan 100 m2) minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De verplichting van energielabel C is een opstap naar de energielabel A verplichting in 2030.

Check het energielabel

Het energielabel kan variëren tussen A t/m G. U kunt het huidig energielabel checken op de website EP-online.

Is er nog geen energielabel voor uw pand? Qbus Duurzaam verzorgt het graag voor u.

U heeft energielabel D, E, F of G?

Om uw pand te verbeteren naar minimaal energielabel C dienen er bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen te worden genomen. Het kan zijn dat al met een eenvoudige ingreep energielabel C wordt behaald. Dit is afhankelijk van de (technische) status en mogelijkheden van uw pand.

Maatwerk voor energielabel C in 2023 en uiteindelijk A in 2030

Om energielabel C en uiteindelijk A te behalen, is gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van uw pand noodzakelijk. Qbus Duurzaam adviseert u in dit traject en maakt de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzichtelijk.

Per maatregel wordt de investering, het rendement en de energiebesparing in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een planning opgesteld voor het (mogelijk) uitvoeren van deze maatregelen. Hiermee kunnen de maatregelen worden gekoppeld op het moment dat er bijvoorbeeld groot onderhoud of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden aan uw pand.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het energielabel. Wij adviseren en helpen u graag in dit traject.