Subsidies & Fiscale regelingen

Vanuit de EU en de Rijksoverheid wordt duurzaam bouwen stevig gestimuleerd.

Om dit vorm te geven zijn er een aantal regelingen ingesteld waar bedrijven en organisaties aanspraak op kunnen maken. Subsidie is geen doel op zich, maar een stimulans om een aantal duurzame maatregelen in uw nieuw of bestaande gebouw te implementeren. De echte winst zit in de exploitatieperiode, het moment dat u het gebouw gaat gebruiken.

duurzaam-bouwen

Qbus Duurzaam adviseert en begeleidt u bij de gehele aanvraag van één van onderstaande regelingen. Het is van belang dat u tijdig contact opneemt in dit proces om binnen de gestelde termijn (binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging) de aanvraag in te dienen.

Vragen over subsidies of fiscale regelingen?

MIA / VAMIL 2020

De MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn fiscale stimuleringsregelingen. Het zijn aparte regelingen die vaak gecombineerd kunnen worden. De regelingen hebben betrekking op investeringen in duurzame technieken die in de Milieulijst 2020 staan vermeld. Kijk hiervoor op de website van het RVO.

De MIA regeling biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek bedraagt 13.5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag. U betaalt hierdoor minder winstbelasting. Het MIA voordeel komt bovenop uw gebruikelijke investeringsafstrek. Het MIA budget voor 2020 bedraagt 124 miljoen.
De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor de Vamil regeling is 25 miljoen (2020) beschikbaar.

EIA 2020

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in energiezuinige technieken, bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld de bestaande verlichtingsinstallatie wil vervangen voor een LED verlichtingssysteem, kan hiervoor subsidie in de vorm van de EIA worden aangevraagd.

Ondernemers kunnen met behulp van deze regeling tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Het budget voor 2020 is €147 miljoen. Kijk voor de energiezuinige technieken die in aanmerking komen op de website van het RVO.

SDE+ 2019

Met de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen gestimuleerd. Bedrijven én instellingen (non-profit) die hernieuwbare energie gaan produceren of dit al doen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

Voor 2020 (voorjaarsronde) is er voor de SDE+ 2 miljard beschikbaar gemaakt door de overheid.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën:

 • Biomassa
 • Geothermie
 • Wind
 • Zon

SDE++

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++-openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

Meer informatie over de SDE++ regeling volgt.

ISDE 2020

De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) regeling is een financiële ondersteuning voor particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan met deze regeling worden versneld.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van de volgende maatregelen:

 • Zonneboilers
 • Warmtepompen

Het totaalbudget voor de ISDE in 2020 is € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. Qbus Duurzaam kan dit voor u bepalen.

De ISDE-regeling is voor:

 • Particulieren
 • Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
 • Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
 • Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak

VvE Energiebespaarlening

VvE Energie-
bespaarlening

Verenigingen van Eigenaren (VvE) die willen verduurzamen kunnen gebruik maken van gunstige financiële regelingen. Om de financiële haalbaarheid van duurzame maatregelen te verhogen, kan gebruik worden gemaakt van de VvE Energiebespaarlening via het Nationaal Energiebespaarfonds. 

Hierbij komen een aantal maatregelen zoals led-verlichting,  zonnepanelen,  na-isolatie,  HR++  beglazing  in  aanmerking.  Aan  deze  maatregelen  zijn  een  aantal criteria-eisen verbonden, waarbij Qbus Duurzaam de VvE adviseert om aan de eisen t.a.v. duurzame maatregelen te voldoen. 

Met behulp van een dergelijke lening is het voor VvE’s lucratiever en interessanter om meer draagvlak te creëren onder alle bewoners van de VvE om een duurzame transformatie te realiseren. De business-case voor een duurzame VvE kan hiermee sluitend worden gemaakt. 

Neem voor de mogelijkheden van deze regeling contact op met Qbus Duurzaam. Kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de subsidies en fiscale regelingen. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.